logo

blog

2016
11-08

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai gauti dokumentacijos rengimas.

Aplinkos apasaugos agentūra priėmė atrankos išvadą