logo

Mūsų teikiamos paslaugos

Aplinkos oro tarša

Aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimai, monitoringas, Taršos ir TIPK leidimų rengimas, Aplinkos monitoringo programų rengimas, įvairių ataskaitų pildymas, duomenų pildymas AIVIKS informacinėje sistemoje, taršos mokesčių skaičiavimas, deklaracijų pildymas

Vandens tarša

Vandens taršos tyrimai, monitoringas, Taršos ir TIPK leidimų rengimas, Aplinkos monitoringo programų rengimas, ekogeologiniai tyrimai, ataskaitų rengimas, aršos mokesčių skaičiavimas, deklaracijų pildymas

Grunto tarša

Grunto taršos tyrimai, ekogeologiniai tyrimai, tręšimo planai, dokumentacijos tvarkimas

Atliekos

įmonių administravimo paslaugos atliekų tvakymo srityje, ataskaitų pildymas GPAIS sistemoje

Aplinkosauga

Žmonės ir jų vykdoma veikla vienaip ar kitaip veikia gamtą bei mus supančią aplinką: teršiame orą, vandenis, dirvožemį. Mokslo ir technikos pagalba- privalome saugoti gamtą, protingai ir racionaliai naudoti jos išteklius, galvodami ne tik apie dabartį, bet ir ateitį, būsimąsias kartas. Kokį palikimą mes jiems paliksime? Nepamirškime, kad viena svarbiausių mūsų gyvenimo sričių yra aplinkosauga. Gamtos ir aplinkos apsauga - tai gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir aplinkosaugos teisinių, biologinių, ekonominių bei techninių priemonių kompleksas. Tos priemonės aprėpia visą aplinką. Jos taip pat glaudžiai susijusios su estetika, morale, švietimu, politika - tiek nacionaline, tiek tarptautine, kadangi tarp valstybių yra sudaromos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys, pasirašomos konvencijos bei kitu būdu bendradarbiaujama aplinkos apsaugos srityje. Aplinkosauga remiasi mokslu. Jai ypatingai svarbios yra tokios mokslo sritys: kaip biologija, miškininkystė, dirvotyra, geografija, geologija, chemija, medicina ir daugelis kitų. Aplinkosaugos turinį sudaro vandens, oro, žemės gelmių, dirvožemio, augalijos, gyvūnijos, landšafto moksliškai pagrįstas ir protingas naudojimas bei jų apsauga. Rūpinimasis oro ir vandens švarumu, dirvožemio derlingumu, miškais, augalijos ir gyvūnijos pasauliu - tai ne kas kita, kaip rūpinimasis žmogaus sveikata, jo darbo, buities, poilsio sąlygomis bei savo ir kitų ateitimi. O tai pasiekiama taupiai naudojant žaliavas, energiją, įsisavinant atliekų neduodančias ar mažai atliekų duodančias naujas šiuolaikines technologijas. Gamtinės aplinkos pokyčiai vyksta nuolat, o pastarąjį šimtmetį dėl globalinių procesų įtakos, nedarnaus ūkio vystymosi ir ilgą laiką ignoruotų ekologinių problemų gamta vis labiau yra niokojama. Tai pradeda jausti kiekvienas žemės gyventojas. Lietuvai taip pat tenka susidurti su šiomis problemomis, nes poveikis aplinkai ir jos atsakas - jau ne vienos valstybės, o bendras visos planetos rūpestis. Aplinkosaugos problemos tampa vienos aktualiausių šiandieninių problemų visame pasaulyje, nes nuolat auga informacijos apie aplinkos bei jos atskirų komponentų būklę, numatomą jų raidos perspektyvą poreikis.

Skaityti daugiau

Clean Technology Fund

Forest Investment Program

Program for Climate Resilience